മഴമേഘങ്ങള്‍

കറുത്ത മേഘങ്ങപടലങ്ങളെ വകഞ്ഞ് മാറ്റി;ചാറി തുടങ്ങിയാല്,അടിവച്ചുു കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റ്റെ ആര്൫തയോടെ;ഞര൩ുകളിലാകെ ഉറഞ്ഞുകൂടന്ന സ്നേഹത്തിന്റ്റെ നനുത്ത തണുപ്പോടെ..

Tuesday, February 28, 2006

എന്െറ വെള്ളപട്ടം

സ്വപ്നങ്ങളുടെ ലോകത്തിലെക്കു
ഞാനൊരു വെള്ളപട്ടം പായിച്ചു
നിനവിന്‍ സ്വര്‍ണ്ണനൂലുകെട്ടി ഞനതിനെ
ഇന്നിന്‍ മഴവില്‍ക്കുടന്നയില്‍ മുക്കിത്തോര്‍ത്തവേ
എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന തിന്‍ നൂലുകള്‍
വിട്ടതെപ്പോഴെന്നറിവീല
എന്റെ കൈവിട്ട വെള്ളപട്ടം
മനത്തു വര്‍ണ്ണങ്ങളാര്‍ന്നപ്പോള്‍
എനിക്ക്‌ എന്തേ തോന്നിയതു ?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home