മഴമേഘങ്ങള്‍

കറുത്ത മേഘങ്ങപടലങ്ങളെ വകഞ്ഞ് മാറ്റി;ചാറി തുടങ്ങിയാല്,അടിവച്ചുു കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റ്റെ ആര്൫തയോടെ;ഞര൩ുകളിലാകെ ഉറഞ്ഞുകൂടന്ന സ്നേഹത്തിന്റ്റെ നനുത്ത തണുപ്പോടെ..

Saturday, March 17, 2007

മഴ തുള്ളികള്‍

പൂമുല്ല ചേലയുംചുറ്റി
സിന്ദൂര ചാന്തുമണിഞ്ഞ
മുകിലിന്‍ ഇടനെഞ്ചില്‍
പിറന്നു വീണ
മോഹക്കതിരുകള്‍..

തെളിമാനം മിഴിപൂട്ടേ
ആരാരും കാണാതെ
നിറപീലിനിവര്‍ത്തി
പൊന്നൂഞ്ഞാലാടിപ്പാടേ
തുമ്പപ്പൂവുചൂടി
പടിഞ്ഞാറേ പാടം
കുളിര്‍ക്കോരുമഴകിന്റെ
യലകടലായി..

പിന്നെ മൂവന്തിയാകാന്‍
കാത്തു നില്‍ക്കാതെ
മിന്നും നക്ഷത്രങ്ങ-
ളുണരുമ്മുന്നേ
യാത്രാമൊഴിയോതാതെ
മണ്ണിന്നു മാറ്റേകാന്‍
യാത്രയായി സ്നേഹകണങ്ങള്‍..

മറന്നിട്ടുമെന്തിനോ,
ഓര്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങി
തിരിഞ്ഞൊന്നു നിന്നൂ;
പിന്നെ പറയാമെന്നോതി
മൂടിവാനം തെല്ലുതെളിഞ്ഞു
കൂടെതിരയുമിരു കണ്‍കള്‍
തെളിവായ്‌ നിറഞ്ഞൂ;
തുളുമ്പാനൊരുങ്ങിയൊരു
നീര്‍ചാല്‍ കതിരുകള്‍
പിന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടങ്ങു
നടന്നേ പോയി..