മഴമേഘങ്ങള്‍

കറുത്ത മേഘങ്ങപടലങ്ങളെ വകഞ്ഞ് മാറ്റി;ചാറി തുടങ്ങിയാല്,അടിവച്ചുു കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റ്റെ ആര്൫തയോടെ;ഞര൩ുകളിലാകെ ഉറഞ്ഞുകൂടന്ന സ്നേഹത്തിന്റ്റെ നനുത്ത തണുപ്പോടെ..

Sunday, April 22, 2012

ഏറെ കാലങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ...

ഏറെ കാലങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം, വരകളുടെയും, വര്‍ണ്ണങ്ങളുടെയും, വാക്കുകളുടെയും ലോകത്തേക്ക് ഞാന്‍ വീണ്ടും വലതുകാല്‍ വച്ചു കയറുകയാനിന്ന്  ... നവ വധുവിനെ പോലെ ...ഏറെ ആശകളും ആശങ്കകളുമായി ...വീണ്ടും അതേ വികാരങ്ങള്‍ മനസ്സിലേക്കു വരുമ്പോള്‍ അനുഭവങ്ങളും അത് പോലെയാകട്ടെ എന്നു സര്‍വ്വേശ്വരനോട്‌ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു...സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ ജീവിക്കുന്ന പുതിയ ലോകം ....ഞാന്‍ ലോകത്തില്‍ ജീവിക്കാന്‍ തുടങ്ങുകയായി ....